Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115


Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 1
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 2
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 3
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 4
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 5
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 6
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 7
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 8
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 9
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 10
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 11
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 12
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 13
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 14
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 15
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 16
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 17
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 18
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 19
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 20
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 21
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 22
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 23
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 24
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 25
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 26
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 27
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 28
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 29
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 30
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 31
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 32
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 33
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 34
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 35
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 36
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 37
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 38
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 39
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 40
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 41
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 42
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 43
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 44
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 45
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 46
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 47
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 48
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 49
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 50
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 51
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 52
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 53
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 54
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 55
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 56
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 57
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 58
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 59
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 60
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 61
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 62
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 63
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 64
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 65
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 66
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 67
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 68
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 69
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 70
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 71
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 72
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 73
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 74
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 75
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 76
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 77
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 78
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 79
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 80
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 81
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 82
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 83
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 84
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 85
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 86
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 87
Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115 trang 88

Các bạn Like Page để cập nhật truyện mới nhất cùng nhóm dịch nhé!

Bình luận về truyện hoặc chém gió cho vui:

Hoàng Hậu Tái Hôn chương 115

Tên khác:   

Bạn đang đọc Truyện tranh Chương 115 được đăng vào lúc 08/05/2022 07:14:55. Cập nhật lần cuối vào 08/05/2022 07:14:55. Nếu các bạn là một người đam mê thể loại truyện tranh: Drama Fantasy Josei Manhwa Romance Truyện Màu thì chắc chắn Hoàng Hậu Tái Hôn là một sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Đây là bộ truyện tranh cực hay được sáng tác bởi tác giả: . Nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bạn bấm vào nút báo lỗi ở đầu trang hoặc bình luận ở cuối truyện. Bọn mình sẽ sửa ngay khi có thể.
Sơ lược nội dung: Navier là một nữ hoàng hoàn hảo. Duy chỉ một điều rằng nàng không thể hạ sinh đứa con nào cho Sovieshu. Khi tình nhân của Sovieshu có thai, hắn nghĩ ra một kế hoạch vô cùng "xuất chúng":
Hắn sẽ ly dị Navier & lập Rashta thành Hoàng hậu để hợp thức hóa đứa con trong bụng của ả. Khoảng 1 2 năm sau, hắn sẽ phế truất Rashta vì lý do năng lực yếu kém, và sẽ tái hôn lại với Navier. Với kế hoạch vậy, hắn sẽ vừa có người kế vị, vừa có người tình và một người vợ mẫn cán.
Tuy nhiên kế hoạch của Sovieshu bị thất bại theo cách mà hắn ko ngờ đến...