Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46


Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 1
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 2
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 3
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 4
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 5
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 6
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 7
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 8
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 9
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 10
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 11
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 12
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 13
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 14
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 15
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 16
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 17
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 18
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 19
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 20
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 21
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 22
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 23
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 24
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 25
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 26
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 27
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 28
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 29
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 30
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 31
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 32
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 33
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 34
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 35
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 36
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 37
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 38
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 39
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 40
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 41
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 42
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 43
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 44
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 45
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 46
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 47
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 48
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 49
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 50
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 51
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 52
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 53
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 54
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 55
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 56
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 57
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 58
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 59
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 60
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 61
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 62
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 63
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 64
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 65
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 66
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 67
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 68
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 69
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 70
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 71
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 72
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 73
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 74
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 75
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 76
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 77
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 78
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 79
Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46 trang 80

Các bạn Like Page để cập nhật truyện mới nhất cùng nhóm dịch nhé!

Bình luận về truyện hoặc chém gió cho vui:

Xếp Hạng Bắt Nạt chương 46

Tên khác:   

Bạn đang đọc Truyện tranh Chương 46 được đăng vào lúc 23/06/2022 08:58:47. Cập nhật lần cuối vào 23/06/2022 08:58:47. Nếu các bạn là một người đam mê thể loại truyện tranh: Action Comedy Manhwa School Life Shounen Truyện Màu Webtoon thì chắc chắn Xếp Hạng Bắt Nạt là một sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Đây là bộ truyện tranh cực hay được sáng tác bởi tác giả: . Nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bạn bấm vào nút báo lỗi ở đầu trang hoặc bình luận ở cuối truyện. Bọn mình sẽ sửa ngay khi có thể.
Sơ lược nội dung: Neon mask, một streamer điên khùng không thể bắt giữ được cùng với kênh của mình lập một bảng xếp hạng các tên tội phạm chuyên bắt nạt học sinh khác và treo thưởng cho ai hạ được chúng. Hắn tuyên bố rằng: “Bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác, vậy thì tao sẽ đại diện cho họ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày”